ระบบบริการการศึกษา

 

มรภ. นครราชสีมา

คณะเทคโนโลยี ฯ

Facebook ก่อสร้าง

ข่าวออนไลน์ CT News

ช่องทางร้องเรียน

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็…

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ข้อบังค... Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติรอบ2

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติรอบ2

#ราชภัฏโคราช #เปิดภาคปกติรอบ2 #ขยายโอกาสทางการศึกษา ราชภัฏโคราช เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร วันที่ 26 พ.ค.-23 มิ.ย. 60ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ 7-11 วันที่ 26 พ.ค.-26 มิ.ย. 60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าส... Read more

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ... Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนกา…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด → click!     Read more

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (INFORGRAPHIC…

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (INFORGRAPHIC และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (INFORGRAPHIC และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Inforgraphic และคลิปวีดีโอ) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ... Read more

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ซึ่งมีการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนผ่านระบบที่ http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php   Read more

โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏี…

โครงการประกวดสื่อ eDLTV “จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง”     สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสื่อ eDLTV ชิงทุนการศึกษาหัวข้อการประกวด : “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” การส่งผลงานประกวด     1. สื่อ eDLTV ที่สร้างสรรค์เพื่อใช้ใน... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นข้อบั…

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นข้อบังคับฯ การสรรหาผู้บริหาร

 ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมายระเบียบ ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยให้รับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรต่อข้อบังคับ 2 ฉบับ คือ    1.ข้อบังคับฯว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ..... Read more

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ วันนี้ถึง 19 มีนา…

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ วันนี้ถึง 19 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมเพลงโคราช ขอเชิญเข้าร่วม "การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี " รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่ว... Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข…

ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอน″        ขอเชิญบุคลากรสายสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอน″ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์ ... Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี…

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน″      ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน″ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสา... Read more

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com จัดหางานออนไลน์

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com  จัดหางานออนไลน์ เว็บไซต์สำรหับจัดหางานออนไลน์เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับบริษัทชั้นนำและสตาร์ทอัพที่น่าสนใจที่สุดในประเทศไทย   www.workventure.com Read more

ข่าวรับสมัครงาน ด่วน !!!

ข่าวรับสมัครงาน ด่วน !!!

เนื่องด้วยบริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่เขตประกอบการนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทำการผลิตเครื่องปริ้นเตอร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง LEADER โดยรายละเอียดดังนี้-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวจข้อง-เกรดเฉลี่ย2.50 ขึ้นไป-พ้นภาวะทา... Read more

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป…

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2560 โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกาาในปีการศึกาา 2560  ในระดับ ปวช. ปวส. ปวท.ป.ตรี ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ... Read more

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศ…

        ด้วยมูลนิิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความต้องการด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องควบคู่่ไปกับโอกาสในการหาความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่าจากนักการตลาดและวิทยากรมืออา... Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก…

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. เข้าไปตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบe-studentloan และระบบบริการการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2559

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. เข้าไปตรวจสอบสถานะการกู้ยืมในระบบe-studentloan และระบบบริการการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2559 Read more

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนรับอีเมล สำหรับนักศึกษาใหม่     ลงทะเบียนรับอีเมล คลิกที่นี่!   Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสา…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ... Read more

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในส…

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ===  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ===   Read more

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี …

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี และนักศึกษาตกค้างที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2559

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 5 ปี และนักศึกษาตกค้างที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2559 Read more

ประชุม อบรม สัมนา

Prev Next Page:

เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ นคร…

03-06-2560 Hits:294 ประชุม อบรม สัมนา Super User

เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งมีวัตถุ...

Read more

กิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กั…

05-03-2560 Hits:344 ประชุม อบรม สัมนา Super User

กิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างได้จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทย...

Read more

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้…

05-03-2560 Hits:326 ประชุม อบรม สัมนา Super User

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก)  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...

Read more

ปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลั…

02-03-2560 Hits:352 ประชุม อบรม สัมนา Super User

ปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง หลักสูตร 4 ปี ภ...

Read more

ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Reno…

02-03-2560 Hits:639 ประชุม อบรม สัมนา Super User

ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation)ณ บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด(Zenith Graphic Co., Ltd.)

เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ณ บริษัท ซีนิธ กราฟ...

Read more

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภาย…

01-03-2560 Hits:492 ประชุม อบรม สัมนา Super User

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.ฉั...

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้างโร…

01-03-2560 Hits:554 ประชุม อบรม สัมนา Super User

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้างโรงเรีนปากช่องพิทยาคม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เดินทางไปร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บ...

Read more

ออนไลน์ Online

     
     
 

   

 

 

.

 

ข่าวเปิดสอบราชการ

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ฯ

Prev Next Page:

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีก่อ…

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง นำโดย อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า และอาจารย์ดวงดาว วัฒนากลาง และนักศึกษาอัก 5 คน ได้เดินทางเข้าร่วมงานประช...

Read more

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตร ร…

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่โรงเรียนปากช...

Read more

การวิพากย์หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม แล…

การวิพากย์หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม และ หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวิพากย์หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม และ หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           ...

Read more

วิพากย์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต …

วิพากย์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อนสร้าง

การวิพากย์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อนสร้าง  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน ...

Read more

17 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก…

17 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการจัดงานกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เปิดบ้านลำพระเพลง” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร (อส.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง)

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปเข้าร่วมการจัดงานกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เปิดบ้านลำพระเพลง” เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักส...

Read more

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภาย…

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน...

Read more

ผู้ชมขณะนี้

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

082057
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
220
289
1574
78298
6367
14097
82057

Your IP: 54.81.73.2
2017-10-19 21:39

เข้าสู่ระบบ

Design by JoomlaSaver